porn gifs
2016-02-18 15:04:00

Дослідження міграції в Україні

Європейська Дослідницька Асоціація та компанія InMind протягом 2014-2015 рр. співпрацювали з МОМ над здійсненням проекту, результати якого були презентовані 16 січня.

Опитування проходило протягом 2014-2015 рр. Методологія передбачала проведення дослідження в три етапи з метою збору широкого спектру інформації, а також для перевірки результатів кожного окремого етапу, а саме

 Звіт «Міграція як чинник розвитку в Україні» 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ  МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІГРАЦІЇ

Київ, 16 лютого 2016

Обсяг коштів, що українські трудові мігранти переказують додому, перевищує усі інвестиції іноземних компаній та допомогу міжнародних донорів взятих разом, підтверджує дослідження, проведене в рамках проекту Міжнародної організації зі міграції (МОМ).

Згідно з результатами опитування, фінансованого урядом Канади*, українські трудові мігранти переказали 2,8 мільярди доларів США у 2014 році формальними і неформальними каналами. Додаткові 100 мільйонів доларів США надійшли в Україну в натуральній формі.

«Трудові мігранти є найбільшим інвестором в економіку України, – зазначає Голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі. – Як показують результати дослідження, приватні грошові трансферти українських трудових мігрантів в Україну становлять більший відсоток ВВП, ніж прямі іноземні інвестиції і офіційна допомога в цілях розвитку разом узяті. Спільноти мігрантів не мають меж, вони оволодівають знаннями та ресурсами, безцінними для країни походження. Дослідження підтверджує, що за умови ефективного управління, трудова міграція та капітал, який вона генерує, можуть сприяти гуманітарному, соціальному, економічному та культурному розвитку в країнах походження і стимулювати економічне зростання».

Результати свідчать, що у 2014 році Російська Федерація залишилась основною країною призначення для українських трудових мігрантів (30%). Якщо говорити про довгострокових трудових мігрантів, основними країнами призначення все частіше є Польща (21%), а також Чеська Республіка (15%) та Італія (11%)

У середньому, домогосподарство з довгостроковими трудовими мігрантами отримало близько 4 348 доларів США у вигляді переказів у 2014 році. Для більшості домогосподарств з мігрантами, грошові перекази становлять основне джерело доходу. На відміну від інших країн, споживання становить лише 40%; ще 42% відкладаються як заощадження в Україні, як виявило дослідження.

Вперше в Україні це дослідження також вивчило формальні і неформальні канали переказу коштів. Українські трудові мігранти впевнено надають перевагу неформальним каналам. Більше половини, а саме 53% всього обсягу грошових переказів у 2014 році, було переказано неформальними каналами, що становить набагато вищий відсоток, ніж очікувалося.

Рівень заощаджень трудових мігрантів, який вони зберігають за кордоном, перевищує обсяг грошових переказів і становить близько 4 мільярдів доларів США. Намір придбати нерухомість, товари тривалого використання а також освіта дітей – найбільш популярні цілі заощаджень, як зазначили респонденти. Ще одна важлива мета – непередбачені ситуації та ризики, що відображає поточну нестабільність в Україні та економічний спад, пов’язаний з цим.

Дослідження з’ясувало, що трудові мігранти були б зацікавлені фінансово підтримати інфраструктурні проекти (22%) в Україні. Окрім цього, кожний п’ятий трудовий мігрант висловив намір інвестувати у продуктивну діяльність переважно в своїх місцевих громадах в Україні. Будівництво, туризм і роздрібна торгівля є найбільш привабливими сферами для потенційних інвестицій.

У рамках цього дослідження МОМ мала за мету підвищити обізнаність зацікавлених сторін щодо позитивного впливу українських трудових мігрантів на економіку України, а також вдосконалити наукову базу для обґрунтованого діалогу щодо потенціальної ролі грошових переказів і заощаджень трудових мігрантів у соціально-економічному розвитку. Члени Наглядової ради проекту, до якої увійшли представники ключових міністерств і відомств, приватного сектору та науковці, розробили ряд рекомендацій та визначили сфери для реалізації конкретних заходів, які, на переконання МОМ, можуть стати основою та орієнтиром для розробки більш ефективних політик, орієнтованих на мігрантів, метою яких стане залучення міграційного капіталу до державної політики розвитку.

Рекомендації включають необхідність розбудови спроможності уряду України управляти трудовою міграцією на міжнародному, національному та місцевому рівнях, зміцнення державно-приватного партнерства і залучення організацій громадянського суспільства; включення міграції в планування розвитку, регулярне консультування з громадськістю та розробка підходів, які включають мігрантів; систематичну адаптацію міжнародного досвіду та найкращих міжнародних практик до українського контексту, тестування нових фінансових продуктів і послуг протягом всього міграційного циклу, реалізацію конкретних проектів; додаткові дослідження цілей міграції та фінансових потоків, пов’язаних з міграційними переміщеннями.